42/1958 Sb. - Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
ikona P
Číslo předpisu 42/1958 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 3. 7. 1958
Rozeslán dne 25. 7. 1958
Platnost od 25. 7. 1958
Účinnost od 25. 7. 1958
Platnost do 30. 4. 2012
Novelizován předpisem 342/2006 Sb., 227/2009 Sb.
Zrušen předpisem 121/2012 Sb.