139/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
ikona P
Číslo předpisu 139/2007 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 31. 5. 2007
Rozeslán dne 19. 6. 2007
Platnost od 19. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Platnost do 31. 7. 2009
Ruší předpis 14/2006 Sb.
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb.
Zrušen předpisem 233/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 21/1992 Sb., o bankách, a
  2. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví podklady, skutečnosti a doklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby (§26g odst. 4 zákona o bankách a §25f odst. 7 zákona o družstevních záložnách).
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 14/2006 Sb., kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby, se zrušuje.

Účinnost 1.7.2007.