14/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
ikona P
Číslo předpisu 14/2006 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 29. 12. 2005
Rozeslán dne 16. 1. 2006
Platnost od 16. 1. 2006
Účinnost od 16. 1. 2006
Platnost do 30. 6. 2007
Provádí předpis 21/1992 Sb.
Zrušen předpisem 139/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách.
Vyhláška České národní banky stanoví podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby (§26g odst. 4 zákona).

Účinnost 16.1.2006.