496/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 496/2005 Sb.
Částka 173
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 12. 2005
Rozeslán dne 23. 12. 2005
Platnost od 23. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 647/2004 Sb.
Provádí předpis 119/1992 Sb.
Zrušen předpisem 577/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot takto:
Sazby stravného
Sazby stravného podle §5 odst. 1 zákona činí

 1. 58 Kč až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 88 Kč až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
 3. 138 Kč až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
  Sazba stravného podle §5 odst. 3 zákona činí 58 Kč.

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §7 odst. 2 zákona činí

 1. 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 2. 3,80 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrné ceny pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §7 odst. 5 věty druhé zákona činí

 1. 30,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
 2. 29,50 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
 3. 30,40 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
 4. 34,40 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
 5. 29,50 Kč u motorové nafty.

Zrušuje se vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

Účinnost 1.1.2006.