439/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
ikona P
Číslo předpisu 439/2001 Sb.
Částka 165
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 4. 12. 2001
Rozeslán dne 21. 12. 2001
Platnost od 21. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2005
Ruší předpis 173/1996 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 74/2003 Sb.
Zrušen předpisem 404/2005 Sb.