8/2005 Sb. - Nařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost
ikona P
Číslo předpisu 8/2005 Sb.
Částka 3
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 12. 2004
Rozeslán dne 10. 1. 2005
Platnost od 10. 1. 2005
Účinnost od 10. 1. 2005
Platnost do 30. 9. 2011
Provádí předpis 101/2000 Sb.
Zrušen předpisem 277/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Nařízením vlády se stanoví

  • Vzor a popis služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým se prokazuje při plnění úkolů a výkonu oprávnění inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů (příloha č. 1), a
  • Vzor a popis služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost, kterým se prokazuje při plnění úkolů a výkonu oprávnění pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost (příloha č. 2).

Účinnost 10.1.2005.