287/2007 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ikona P
Číslo předpisu 287/2007 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 11. 2007
Rozeslán dne 21. 11. 2007
Platnost od 21. 11. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 456/2005 Sb., 468/2006 Sb.
Provádí předpis 338/1992 Sb.
Zrušen předpisem 412/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis.
Seznam katastrálních území je uveden v příloze této vyhlášky.
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2008):

  1. Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
  2. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Účinnost 1.1.2008.