456/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ikona P
Číslo předpisu 456/2005 Sb.
Částka 159
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 10. 2005
Rozeslán dne 21. 11. 2005
Platnost od 21. 11. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Ruší předpis 463/2002 Sb., REG 02188001, 387/2003 Sb., REG 03132001, 570/2004 Sb.
Provádí předpis 338/1992 Sb.
Novelizován předpisem 468/2006 Sb., 287/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis, je uveden v příloze.
Příloha k vyhlášce č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, se vyhlašuje v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 8325 - 8564) - 239 stran tabulek.
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
  2. Vyhláška č. 387/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
  3. Vyhláška č. 570/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.

Účinnost 1.1.2006.