412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ikona P
Číslo předpisu 412/2008 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 11. 2008
Rozeslán dne 1. 12. 2008
Platnost od 1. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 12. 2014
Ruší předpis 287/2007 Sb.
Provádí předpis 338/1992 Sb.
Novelizován předpisem 427/2009 Sb., 340/2010 Sb., 358/2011 Sb., 412/2012 Sb., 356/2013 Sb.
Zrušen předpisem 298/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví v příloze této vyhlášky seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis.
Zrušuje se vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Účinnost 1.1.2009.