334/2009 Sb. - Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 334/2009 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 9. 2009
Rozeslán dne 29. 9. 2009
Platnost od 29. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Platnost do 31. 10. 2012
Opraven předpisem REG 09108001
Ruší předpis 375/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 344/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanovuje opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně a obsahové náležitosti havarijních plánů.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.

Účinnost 1.10.2009.