375/2005 Sb. - Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 375/2005 Sb.
Částka 131
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 9. 2005
Rozeslán dne 27. 9. 2005
Platnost od 27. 9. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Platnost do 30. 9. 2009
Ruší předpis 167/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 334/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu zapracovává příslušnou Směrnici Evropských společenství a upravuje postup při předcházení vzniku stavu nouze v plynárenství, při vzniku a odstraňování následků stavů nouze za využití bezpečnostního standardu dodávky plynu.
Dále pro tyto účely stanoví rozsah a způsob omezení spotřeby plynu a obsah havarijních plánů.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 167/2001 Sb.
, o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje.

Účinnost 1.10.2005.