530/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/94 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 530/2005 Sb.
Částka 180
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2005
Rozeslán dne 29. 12. 2005
Platnost od 29. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 153/1994 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb.
Anotace

Změna zákonů

 1. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Změny:

 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §4 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 4 - nové znění,
  • §7, §14, §19 (změny),
  • §20 "Ustanovení na volné služební místo" včetně nadpisu - nové znění,
  • §21, §22, §25, §26, §29, §32 až §34, §42, §48, §53, §54, §58, §74, §77 (změny),
  • §105 "Jednorázové odškodnění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §109 "Jednorázové odškodnění pozůstalých" včetně nadpisu - nové znění,
  • §112, §113 (změny),
  • §114 "Základní tarif" a §115 "Stupnice základních tarifů" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §115a,
  • v §117 odst. 5 větě první, §119 větě první, §151 odst. 1 a §152 se slovo "policejních" nahrazuje slovem "bezpečnostních",
  • §119, §120, §122, §124 (změny),
  • §125 "Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas" včetně nadpisu - nové znění,
  • §126 (změny),
  • §129 "Výplata služebního příjmu" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63 a 64 - nové znění,
  • §130, §136, §148 (změny),
  • §150 "Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu v místě služebního působiště" včetně nadpisu - nové znění,
  • §151, §153, §155 až §157 (změny),
  • §158 "Výměra výsluhového příspěvku" včetně nadpisu - nové znění,
  • §160, §166, §181, §186, §190, §212, §215 (změny),
  • §219 - nové znění,
  • §224, §225 (změny),
  • §231 včetně nadpisu zní:
   "§231
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.".
  • v příloze zákona (změny); dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde čl. XLII zní:
  "Čl. XLII
  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.".
 • Změna v §6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §17 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Účinnost změn 1.1.2006.