426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
ikona P
Číslo předpisu 426/2005 Sb.
Částka 146
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 11. 10. 2005
Rozeslán dne 25. 10. 2005
Platnost od 25. 10. 2005
Účinnost od 1. 11. 2005
Platnost do 31. 1. 2016
Ruší předpis 154/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb., 445/2012 Sb.
Zrušen předpisem 8/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 154/2001 Sb.
, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se zrušuje.

Účinnost 1.11.2005.