8/2016 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
ikona P
Číslo předpisu 8/2016 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 11. 1. 2016
Rozeslán dne 19. 1. 2016
Platnost od 19. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Ruší předpis 426/2005 Sb., 363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb., 445/2012 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.
§10 - Zrušovací ustanovení