154/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
ikona P
Číslo předpisu 154/2001 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 23. 4. 2001
Rozeslán dne 3. 5. 2001
Platnost od 3. 5. 2001
Účinnost od 3. 5. 2001
Platnost do 31. 10. 2005
Ruší předpis 129/1995 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 426/2005 Sb.