131/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 131/2006 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 14. 4. 2006
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 455/1991 Sb., 569/1991 Sb., 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §4, §6 (změny),
  • vkládá nový §6a "Laboratorní činnosti na úseku rostlinolékařské péče" včetně nadpisu,
  • §7, §8, §10, §12, §14, §16, §21 až §24 (změny),
  • §25 "Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 - nové znění,
   vkládají nové §25a "Postup při schvalování míst pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie" a §25b "Postup při provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky, popřípadě partie v místech jejich určení" včetně nadpisů,
  • §26 až §38, §40 až §47, §49 až §54, §60, §68, §69, §71 až §74, §78, §79, §85, §86, §88 (změny).
 • Změna v příloze 2 Vázané živnosti, ve skupině 214: Ostatní zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. III, bod 1. až 5. novely.

 • Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §11 (změny),
  • vkládá se nový §11a "Postup při převodu jiného zemědělského pozemku" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13b až 13d,
  • §12, §24 (změny).
 • Změna v §2 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se odstavec 9 zrušuje.

Účinnost změn 14.4.2006.