427/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
ikona P
Číslo předpisu 427/2000 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 11. 2000
Rozeslán dne 13. 12. 2000
Platnost od 13. 12. 2000
Účinnost od 13. 12. 2000
Platnost do 31. 12. 2002
Novelizuje předpis 345/2000 Sb.
Zrušen předpisem 512/2002 Sb.