330/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
ikona P
Číslo předpisu 330/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §12 odst. 3 nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.
Platnost do 11. 7. 2008
Ruší předpis 89/2002 Sb., 355/2003 Sb., 195/2004 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 662/2004 Sb., 247/2005 Sb., 244/2006 Sb., 493/2006 Sb.
Zrušen předpisem 215/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství v souladu s právem Evropských společenství stanoví opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se

  1. Vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.
  2. Vyhláška č. 355/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.
  3. Vyhláška č. 195/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004), s výjimkou ustanovení §12 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.