119/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 119/2004 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 19. 3. 2004
Platnost od 19. 3. 2004
Účinnost od 19. 3. 2004
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 455/1991 Sb., 634/1992 Sb.
Novelizován předpisem 274/2008 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  2. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a
  3. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Popis změn:

  • Změny v §11, §31, §65 a §66 zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změna v §10 a §16 zákona o ochraně spotřebitele.
  • Změna v §20d zákona o Policii České republiky.

Účinnost změn 19.3.2004.