298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
ikona P
Číslo předpisu 298/2014 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Ruší předpis 412/2008 Sb., 427/2009 Sb., 340/2010 Sb., 358/2011 Sb., 412/2012 Sb., 356/2013 Sb.
Provádí předpis 338/1992 Sb.
Novelizován předpisem 344/2015 Sb., 432/2016 Sb., 403/2017 Sb., 288/2018 Sb., 318/2019 Sb., 548/2020 Sb., 453/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
Vyhláška Ministerstva zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.
§2 - Zrušovací ustanovení