139/2009 Sb. - Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
ikona P
Číslo předpisu 139/2009 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 5. 2009
Rozeslán dne 25. 5. 2009
Platnost od 25. 5. 2009
Účinnost od 1. 6. 2009
Platnost do 31. 12. 2011
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky, jejichž uvádění na trh a prodej spotřebitelům jsou omezeny.

Účinnost 1.6.2009.