554/1991 Sb. - Nařízení vlády o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky
ikona P
Číslo předpisu 554/1991 Sb.
Částka 104
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 1991
Rozeslán dne 30. 12. 1991
Platnost od 30. 12. 1991
Účinnost od 30. 12. 1991
Platnost do 31. 12. 1992
Provádí předpis 172/1988 Sb., 389/1990 Sb.
Zrušen předpisem 286/1992 Sb., 586/1992 Sb.