33/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 33/2010 Sb.
Částka 11
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 1. 2010
Rozeslán dne 4. 2. 2010
Platnost od 4. 2. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 142/1994 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
Změny:

  • §1 nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku zní:
    "§1
    Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Výše úroku z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí dosavadními právními předpisy.

Účinnost změn 1.7.2010.