114/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
ikona P
Číslo předpisu 114/2005 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 3. 2005
Rozeslán dne 24. 3. 2005
Platnost od 24. 3. 2005
Účinnost od 1. 4. 2005
Platnost do 31. 1. 2010
Ruší předpis 166/2001 Sb., 443/2002 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 19/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví tvorbu bilancí, sledování kapacit a obsah předávaných a přejímaných údajů v rámci plynárenské soustavy.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.
  2. Vyhláška č. 443/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku.

Účinnost 1.4.2005.