19/2010 Sb. - Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
ikona P
Číslo předpisu 19/2010 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 1. 2010
Rozeslán dne 26. 1. 2010
Platnost od 26. 1. 2010
Účinnost od 1. 2. 2010
Ruší předpis 114/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 325/2013 Sb., 216/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra.

Účinnost změn 1.2.2010.