166/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
ikona P
Číslo předpisu 166/2001 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 4. 2001
Rozeslán dne 18. 5. 2001
Platnost od 18. 5. 2001
Účinnost od 18. 5. 2001
Platnost do 31. 3. 2005
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 443/2002 Sb.
Zrušen předpisem 114/2005 Sb.