167/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 167/2002 Sb.
Částka 70
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 4. 2002
Rozeslán dne 3. 5. 2002
Platnost od 3. 5. 2002
Účinnost od 3. 5. 2002
Ruší předpis 470/2000 Sb., 497/2001 Sb.
Provádí předpis 247/2000 Sb.
Novelizován předpisem 152/2003 Sb., 298/2006 Sb., 156/2008 Sb., 284/2013 Sb., 256/2015 Sb., 76/2016 Sb.