156/2008 Sb. - Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 156/2008 Sb.
Částka 48
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 4. 2008
Rozeslán dne 7. 5. 2008
Platnost od 7. 5. 2008
Účinnost od 7. 5. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení §15 odst. 2 až 4 a části I přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2008 a části první hlavy II, která nabývá účinnosti dnem 1.9.2008, část II přílohy č. 8 pozbývá platnosti dnem 30.6.2008.
Novelizuje předpis 167/2002 Sb.
Provádí předpis 247/2000 Sb.
Novelizován předpisem 379/2020 Sb., 444/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a Změna vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví obsah, podmínky a způsob zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.

Účinnost

  1. dnem vyhlášení (7.5.2008), s výjimkou
    1. ustanovení §15 odst. 2 až 4 a části I přílohy č. 8, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2008, a
    2. části první hlavy II, která nabývá účinnosti dnem 1.9.2008.
  2. Část II přílohy č. 8 pozbývá platnosti dnem 30.6.2008.

Změna vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • Část čtvrtá (§21 až §24) se včetně nadpisu a poznámky pod čarou zrušuje,
  • Přílohy č. 7 a 8 se zrušují.

Účinnost změn 7.5.2008.