152/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 152/2003 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 5. 2003
Rozeslán dne 27. 5. 2003
Platnost od 27. 5. 2003
Účinnost od 27. 5. 2003
Novelizuje předpis 167/2002 Sb.