4/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
ikona P
Číslo předpisu 4/2012 Sb.
Částka 1
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 11. 2011
Rozeslán dne 5. 1. 2012
Platnost od 5. 1. 2012
Účinnost od 5. 1. 2012
Novelizuje předpis 467/2009 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.

  • Změny jsou provedeny v příloze č. 1 a č. 2.

Účinnost změn 5.1.2012.