220/1991 Sb. - Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
ikona P
Číslo předpisu 220/1991 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 8. 5. 1991
Rozeslán dne 31. 5. 1991
Platnost od 31. 5. 1991
Účinnost od 1. 6. 1991
Novelizován předpisem 160/1992 Sb., 285/2002 Sb., 111/2007 Sb., 189/2008 Sb., 6/2009 Sb., 375/2011 Sb.