196/2003 Sb. - Nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z EU
ikona P
Číslo předpisu 196/2003 Sb.
Částka 70
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 6. 2003
Rozeslán dne 1. 7. 2003
Platnost od 1. 7. 2003
Účinnost od 1. 7. 2003
Platnost do 30. 6. 2003
Ruší předpis 196/2003 Sb., 410/2003 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 410/2003 Sb.
Zrušen předpisem 196/2003 Sb.