470/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
ikona P
Číslo předpisu 470/2012 Sb.
Částka 176
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 27. 12. 2012
Platnost od 27. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Ruší předpis 527/2006 Sb., 323/2007 Sb., 14/2009 Sb., 483/2009 Sb., 333/2010 Sb., 356/2011 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 307/2015 Sb., 434/2016 Sb., 458/2017 Sb., 247/2018 Sb., 243/2019 Sb., 485/2020 Sb., 528/2021 Sb., 368/2022 Sb., 41/2024 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví

 1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
 2. další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
 3. výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
 4. způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného,
 5. způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
 6. způsob úhrady mýtného a prokázání úhrady mýtného,
 7. druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
 8. strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
 9. náležitosti plánu rizik.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Vyhláška č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vyhláška č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Vyhláška č. 483/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyhláška č. 333/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyhláška č. 356/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2013.