287/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
ikona P
Číslo předpisu 287/1995 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 11. 1995
Rozeslán dne 8. 12. 1995
Platnost od 8. 12. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 238/1992 Sb.
Novelizován předpisem 264/2006 Sb.
Zrušen předpisem 159/2006 Sb.