571/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
ikona P
Číslo předpisu 571/2004 Sb.
Částka 193
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 19. 11. 2004
Platnost od 19. 11. 2004
Účinnost od 1. 12. 2004
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 486/2002 Sb., 404/2003 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 457/2005 Sb., 508/2006 Sb.
Zrušen předpisem 527/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence.
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence,
  2. vyhláška č. 404/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence.

Účinnost 1.12.2004.