486/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
ikona P
Číslo předpisu 486/2002 Sb.
Částka 169
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 11. 2002
Rozeslán dne 26. 11. 2002
Platnost od 26. 11. 2002
Účinnost od 1. 12. 2002
Platnost do 30. 11. 2004
Ruší předpis 444/2000 Sb., 392/2001 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 404/2003 Sb.
Zrušen předpisem 571/2004 Sb.