32/2012 Sb. - Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 32/2012 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 1. 2012
Rozeslán dne 30. 1. 2012
Platnost od 30. 1. 2012
Účinnost od 1. 2. 2012
Platnost do 12. 7. 2018
Ruší předpis 329/2004 Sb., 371/2006 Sb., 146/2009 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 326/2012 Sb.
Zrušen předpisem 132/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a provádí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
  2. Vyhláška č. 371/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
  3. Vyhláška č. 146/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.

Účinnost 1.2.2012.