329/2004 Sb. - Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 329/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 4. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Platnost do 31. 1. 2012
Ruší předpis 91/2002 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 371/2006 Sb., 146/2009 Sb.
Zrušen předpisem 32/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí se v souladu s právem Evropských společenství provádějí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 91/2002 Sb., o prostředcích na ochranu rostlin.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004).