307/2006 Sb. - Zákon o evropské družstevní společnosti
ikona P
Číslo předpisu 307/2006 Sb.
Částka 96
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 18. 8. 2006
Novelizován předpisem 126/2008 Sb., 227/2009 Sb.
Prováděn předpisem 205/2008 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o evropské družstevní společnosti.

  1. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti právní poměry evropské družstevní společnosti a zapracovává směrnici Rady Evropských společenství, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti.
  2. Na evropskou družstevní společnost se nevztahuje zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.

Účinnost 18.8.2006.