613/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
ikona P
Číslo předpisu 613/2006 Sb.
Částka 191
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 12. 2006
Rozeslán dne 29. 12. 2006
Platnost od 29. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 7. 2013
Ruší předpis 549/2005 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Zrušen předpisem 219/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Nařízením vlády se stanoví kategorie obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení.
Pro výpočet přídavku na bydlení se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby vojáka z povolání:

  1. I. kategorie - hlavní město Praha,
  2. II. kategorie - ostatní obce.

Stanovují se tyto koeficienty pro výpočet přídavku na bydlení:

  1. 1,27násobek minimální mzdy pro obec I. kategorie,
  2. 1,26násobek minimální mzdy pro obec II. kategorie.

Nařízení vlády č. 549/2005 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.