314/2007 Sb. - Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
ikona P
Číslo předpisu 314/2007 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 11. 2007
Rozeslán dne 11. 12. 2007
Platnost od 11. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Provádí předpis 312/2006 Sb.
Novelizován předpisem 360/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti upravuje minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv podle §6 odst. 1 písm. f) a §8 odst. 1 písm. c) zákona.

Účinnost 1.1.2008.