360/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
ikona P
Číslo předpisu 360/2013 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2013
Rozeslán dne 18. 11. 2013
Platnost od 18. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 314/2007 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.
Změny v ustanoveních:

  • §2 (změny),
  • §3 "Minimální standardy pojistných smluv" včetně nadpisu - nové znění.
Čl. II - Přechodné ustanovení
Pojistná smlouva, která splňuje podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za pojistnou smlouvu splňující podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
Účinnost změn 1.1.2014.