495/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 495/2004 Sb.
Částka 171
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 8. 2004
Rozeslán dne 22. 9. 2004
Platnost od 22. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 29. 6. 2012
Novelizuje předpis 304/2001 Sb.
Provádí předpis 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 167/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Nařízením vlády se nově provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Pokud ze zvláštních právních předpisů vyplývá pro orgány veřejné moci povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, orgány veřejné moci přijmou k zajištění postupů uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny tato organizačně technická opatření:
a) provozují jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje za splněné rovněž v případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným orgánem veřejné moci, že bude přijímat a odesílat datové zprávy prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny,
b) vybaví elektronickou podatelnu, pokud ji provozují, technickým a programovým vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné moci uplatňovaných při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny podle zvláštního právního předpisu, a
c) vybaví zaměstnance, kteří jsou oprávněni činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci, kvalifikovanými certifikáty vydanými akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb, popřípadě pořídí pro zajištění některých postupů podle zvláštního právního předpisu kvalifikované systémové certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.
Kvalifikovaný certifikát obsahuje označení orgánu veřejné moci, jeho příslušného organizačního útvaru a zařazení zaměstnance. Kvalifikovaný systémový certifikát obsahuje označení orgánu veřejné moci.
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), se zrušuje.
Účinnost 1.1.2005.