304/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
ikona P
Číslo předpisu 304/2001 Sb.
Částka 117
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 7. 2001
Rozeslán dne 30. 8. 2001
Platnost od 30. 8. 2001
Účinnost od 1. 10. 2001
Provádí předpis 227/2000 Sb.
Novelizován předpisem 495/2004 Sb.