274/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
ikona P
Číslo předpisu 274/2005 Sb.
Částka 101
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 6. 2005
Rozeslán dne 13. 7. 2005
Platnost od 13. 7. 2005
Účinnost od 15. 7. 2005
Platnost do 31. 12. 2010
Provádí předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb.
Novelizován předpisem 183/2007 Sb., 313/2008 Sb.
Zrušen předpisem 362/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a
  2. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví způsob podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsah.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny zasílají Ministerstvu zdravotnictví zprávu o svém hospodaření v listinné podobě nebo v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
Rozsah informací, obsažených ve zprávě, je uveden v přílohách č. 1 až 17 k této vyhlášce.

Účinnost 15.7.2005.