362/2010 Sb. - Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
ikona P
Číslo předpisu 362/2010 Sb.
Částka 131
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 12. 2010
Rozeslán dne 15. 12. 2010
Platnost od 15. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 274/2005 Sb., 183/2007 Sb., 313/2008 Sb.
Provádí předpis 551/1991 Sb., 280/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a
  2. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví způsob podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsah.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.
  2. Vyhláška č. 183/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.
  3. Vyhláška č. 313/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

Účinnost 1.1.2011.