220/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
ikona P
Číslo předpisu 220/2004 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 27. 10. 2008
Ruší předpis 302/1998 Sb., 391/2000 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 371/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence.
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.
  2. Vyhláška č. 391/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.