120/2006 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů pořádkové služby Policie ČR v období od 31.3.2006
ikona P
Číslo předpisu 120/2006 Sb.
Částka 40
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 31. 3. 2006
Poznámka k účinnosti Nařízení pozbývá platnosti dne 30.4.2006.
Platnost do 30. 3. 2006
Ruší předpis 120/2006 Sb.
Provádí předpis 283/1991 Sb., 219/1999 Sb.
Zrušen předpisem 120/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky a
  2. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

Nařízením vlády se povolávají vojáci Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 31. března 2006.
K plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky na území České republiky v období ode dne účinnosti tohoto nařízení do 30. dubna 2006 se použije nejvýše 500 vojáků v činné službě.
Vojáci v činné službě plní úkoly pod velením příslušníka Policie České republiky beze zbraně.

Účinnost 31.3.2006.
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2006.