256/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií
ikona P
Číslo předpisu 256/2006 Sb.
Částka 82
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 5. 2006
Rozeslán dne 31. 5. 2006
Platnost od 31. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Platnost do 27. 9. 2015
Provádí předpis 59/2006 Sb.
Zrušen předpisem 224/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie, způsob zpracování bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

Účinnost 1.6.2006.