444/2000 Sb. - Vyhláška o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
ikona P
Číslo předpisu 444/2000 Sb.
Částka 123
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2000
Rozeslán dne 22. 12. 2000
Platnost od 22. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 30. 11. 2002
Ruší předpis 253/1999 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 392/2001 Sb.
Zrušen předpisem 486/2002 Sb.